مرداد95

دماوند ۹۵/۵/۲۷،۲۸،۲۹

صعودگروه کوهنوردی آذربناب به قله دماوند گروه باچهل وسه نفر متشکل ازسی ویک نفرآقاودوازده نفرخانم عصرروزچهارشنبه مورخه 27مردادماه ساعت6.30 دقیقه بایک اتوبوس صفرکیلومتراسکانیابطرف قرارگاه پلور حرکت کردیم. فرداصبح روزپنجشنبه ساعت هفت بودکه به قرارگاه رسیدیم وطبق هماهنگی قبلی باچهارنیسان بعدازیکساعت آماده شدن درساعت هشت بطرف گوسفندسراعازم شدیم. ساعت9صبح بودکه درگوسفندسرامشغول ...

Read More »

گیروه ۹۵/۵/۲۲

ساعت 5.30 از بناب حرکت کردیم و ساعت 9 رسیدیم به روستای  اسپیراخان که بعد از لیقوان قرار دارد.ساعت  9.30  مشغول صرف صبحانه شدیم و ساعت 10.10 دقیقه به طرف قله حرکت کردیم.ساعت 3.35 دقیقه با وجود باد شدید با روحیه خوب به قله رسیدیم و بعد از گرفت عکس ...

Read More »

ساوالان ۹۵/۵/۱۵

ساوالان: معنی کلمه ساوالان که از دو کلمه ساو (باج) و آلان (گیرنده) تشکیل شده است، باج گیرنده می باشد. در برخی نوشته ها معنی ساوالان را گیرنده آب (سوالان) یا گیرنده صدا عنوان کرده اند. در منابع فارسی ساوالان با نام سبلان شناخته می شود که آن را از ...

Read More »

سهند ۹۵/۵/۸

ساعت 5:30 دقیقه از بناب به سمت بایندر حرکت کردیم. ساعت 9:30 به محل اجرای برنامه (بایندر) رسیدیم. بعد از صرف صبحانه به همراه 80 نفر از همنوردان به سمت قله راه افتادیم . بعد از 4 ساعت به قله رسیدیم و بعد از این که عکس گرفتیم شروع به ...

Read More »