آبان 94

گزارش برنامه اسپیران دره سی ۹۴/۸/۱۵

اسپیران

گزارش برنامه اسپیران دره سی   با گذر از روستای قشلاق و تازه کند در یک جاده آسفالته کوهستانی و مارپیچ نرسیده به روستای اشان رودخانه کوچکی از سمت چپ جاده به رودخانه صوفی چای می پیوندد به نام اسپیران چای که دره اسپیران هم به همین نام شناخته میشود. ...

Read More »