تیر94

برنامه ترکیه ۹۴/۴/۲۸

torkiye

در اجرای برنامه گروه کوهپیمایی آذر بناب ، جمعی از اعضای گروه جهت صعود به قله کاچکار در کشور ترکیه با یک دستگاه اتوبوس در مورخه 94/4/27 عازم ترابوزون کشور ترکیه شدیم و پس از رسیدن و استراحت در شب اول با کمک وراهنمایی همنورد سعید آگاهیان که در ترابوزون ...

Read More »