خرداد 94

برنامه دنا(قله قاش مستان)۹۴/۳/۲۴

دنا

برنامه دنا(قله قاش مستان) : گروه کوهنوردی آذر بناب روز سه شنبه12/3/94 ساعت 18 با 33 نفر از اعضا برای اجرای برنامه به مقصداصفهان حرکت کردند. روزچهارشنبه صبحانه را درپارک صفه اصفهان صرف نمود و ساعت15 درروستای خفرو با پیاده روی به جان پناه رسیده وساعت20 چادرزنی به اتمام رسیده ...

Read More »