شهریور 94

برنامه ساوالان ۹۴/۶/۶

ساوالان

: روز پنجشنبه 94/6/5 ساعت 6/10 با 31 نفر از اعضای آذربناب از بناب حرکت کردیم و حدود ساعت 11/50 رسیدیم به مشکین شهر که با یک هوای شدیدا مه آلود روبرو شدیم و ساعت 13/30 رسیدیم به شابل.در شابل گروه به دو دسته تقسیم شد که بعضی ها با ...

Read More »