مرداد 94

برنامه عجم داغی۹۴/۰۵/۰۹

عجم داغی

روز پنجشنبه ساعت 13 بناب را به مقصد خلخال ترک کردیم و حدود 9 ساعت در راه بودیم.با زحمات آقای وحدانی و همکاری تربیت بدنی بناب و خلخال سالن ورزشی خلخال را برای شب مانی تدارک دیده شده بود.بعد از صرف شام تعدادی از آقایان به بازی والیبال مشغول شدند ...

Read More »